Algemene voorwaarden

Koestermelk is sinds 10-07-2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61073660.

Het adres is Plantsoenstraat 7, 3911 KA te Rhenen.

 

Betalingsvoorwaarden Lactatiekundigezorg

Betalingen vinden plaats via een factuur achteraf. De factuur wordt per e-mail naar het opgegeven e-mailadres verzonden. De betalingstermijn is 14 dagen na datum op de factuur. Na 15 dagen volgt een eerste betaalherinnering . Indien er na 30 dagen nog niet betaald is, sturen wij een tweede betaalherrinering per e-mail. Je hebt dan nogmaals 14 dagen om te betalen.

Hebben we dan nog geen betaling ontvangen dan is het ons voornemen om u persoonlijk te contacten.

Annulering

  • Annulering van een informatieavond is kosteloos mogelijk.
  • Annulering van een consult: Bij annuleren binnen 24 uur vóór de start van het consult zal de helft van de consultprijs in rekening gebracht worden. Dat geldt zowel voor consulten die online zijn ingepland, als ook voor consulten die op andere wijze met Koestermelk zijn afgesproken.
  • Als uitzonderingen op deze regels gelden ziekenhuisopname, bevalling en andere uitzonderlijke omstandigheden.

Retouren

Als je bij ons iets gekocht hebt en je bent niet tevreden, dan mag je binnen 14 dagen het gekochte artikel terugbrengen. Natuurlijk moet het wel in de originele verpakking zitten en onbeschadigd zijn. Je krijgt dan het aankoopbedrag terug.

Artikelen die in aanraking komen met moedermelk worden geleverd in een dichte plastic verpakking of gesealed zakje. Als dit zakje geopend is, kunnen de artikelen om redenen van hygiëne niet meer teruggebracht worden. Dat zijn onder andere: kolfschelpen, spuitjes, slangetjes, flesjes, flessenspenen. Als deze artikelen onderdeel uitmaken van een groter geheel, dan zal het retourbedrag worden verminderd met de kosten van deze artikelen.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over mijn dienstverlening? Dan wil ik u vragen mij eerst persoonlijk te benaderen.
Komt u er niet uit met mij, dan kunt u een klachtenprocedure starten.
Ik ben aangesloten bij Klachtenportaal CBKZ. Hierdoor kunt u uw klacht bij een externe en onafhankelijke geschillencommissie voorleggen.

Lees meer over onze klachtenprocedure.